Geloofsbewegingen in de spelwereld

In onze spelwereld zijn er een drietal aanwezige geloofsbewegingen die groot genoeg zijn dat ze over de hele wereld bekent zijn. Deze informatie is niet alleen relevant als je een gelovig karakter zou willen spelen. Wezens in de spelwereld geloven in deze wezens en daardoor zul je waarschijnlijk ooit met de geloven in contact komen.

De drie geloven:

Solus

De zon is de creatie en beeltenis van Solus. Solus zorgt ervoor dat alle levende wezens op Vitus kunnen groeien en leven. Het overgrote deel van de wezens op Vitus leeft, terwijl Solus aan de hemel staat. Hierdoor is deze geloofsbeweging de grootste die er op Vitus te vinden is. In sommige landen zijn gigantische kathedralen gewijd aan de verering van Solus.

Wat betekent geloof in Solus?

Solus staat voor velen als een symbool van kracht, energie en hoop. Voor veruit de meeste wezens is Solus de bron van energie die Vitus maakt tot wat het is. Zonder Solus groeien er geen gewassen en zouden wezens niet normaal kunnen werken door een gebrek aan licht. Geloven in Solus betekent dus dat hij elke dag terugkeert om Vitus te zegenen met zijn levenslicht.

Elke keer dat je je niet houdt aan de geboden van Solus zul je zijn zegening niet meer krijgen en zal je levenslicht verder doven. Wanneer je levenslicht helemaal gedoofd is, is er geen hoop meer voor je ziel. Deze zal het licht van Solus niet meer kunnen vinden en dus zul je na je sterven voor eeuwig ronddwalen op Vitus op zoek naar rust. Daarnaast is Solus natuurlijk extreem krachtig en is hij in staat om alles te zien en te horen dat zijn licht bereikt. De kans is dus groot dat hij naast het intrekken van zijn zegening je ook op andere manieren zal straffen.

Geloven in Solus betekent niet per definitie dat geloof in Lunas of andere goden stom of verboden is. Zo zijn er velen die beide goden aanhangen of erkennen, dit geldt echter lang niet voor iedereen. Zeker de meer fanatieke gelovigen zullen ongelovigen verdoemen en hen niet langer met respect behandelen. De algemene consensus van de Solus volgelingen is dat Solus leven mogelijk maakt op Vitus en dat zonder hem alles zal sterven, daarvoor verdient hij dank en verering.

De geboden van Solus

Volgens de overlevering heeft Solus vier geboden gegeven aan Grootheer Abel, hij die leefde naar Solus zijn wil voor de openbaring.

Wees eerlijk en oprecht
Zolang je in het licht van Solus staat, mag je niet liegen of de waarheid verdraaien. Veel Solus aanhangers geloven echter dat ze wel kunnen liegen als ze binnen staan en/of in de schaduw zijn. Daar kan Solus ze immers niet zien en dus kan er dan best een leugentje vanaf.

Verspil energie van Solus niet
Solus geeft zijn energie voor iedereen en het is de bedoeling dat deze energie zo goed mogelijk wordt ingezet. Uitslapen en geen gebruik maken van het zijn levenslicht is uit den boze, ook als het de avond daarvoor laat is geworden.

Geef nooit op en vecht voor jezelf!
Solus blijft vechten voor iedereen zelfs als het regent en de wolken zijn glorie proberen te onderdrukken. Dit betekent niet dat je altijd je gelijk moet proberen te krijgen. Het betekent vooral dat je niet over jezelf heen laat lopen.

Neem alleen rust wanneer nodig
Solus beschermt en zegent iedereen zolang zijn beeltenis aan de hemel staat. Ondanks de oneindige goedheid van Solus, duldt hij geen verspilling en dus verwacht hij dat zijn zegening optimaal benut word. Wanneer zijn beeltenis verdwijnt en zijn bescherming voor de dag ophoudt, is het toegestaan om te rusten.

De vertelling van het woord

Het onderstaande verhaal is het verhaal van de eerste verschijning van Solus. Dit verhaal wordt door priesters verteld tijdens praktisch elke viering in naam van Solus.

In die tijd waren er oorlogen. In die tijd waren vrienden schaars en waren dorpen op zichzelf aangewezen. Grootheer Abel had zijn mensen verenigd en een prachtig land gemaakt voor zijn inwoners. Dit was ook de tijd voor de sturing van Solus en ook de mensen waren verdeeld onder elkaar. Door deze verdeeldheid kwam het dat Xanar het land van Abel verafschuwde en probeerde zijn rijk ten gronde te richten.

Met het duister van de nacht viel Xanar de landerijen van Abel voor vele maanden aan. Vaders, zoons, moeders en dochters werden vermoord. Families uiteengescheurd en soms tot op de laatste persoon uitgeroeid. Na deze duistere maanden slaagde Abel erin om Xanar en zijn leger te vinden en voerde hij een aanval uit op een regenachtige dag.

Echter verliep de aanval niet volgens plan en Abel werd geforceerd om terug te trekken. Bij deze actie werd zijn paard fataal getroffen en stortte Abel met zijn paard ter aarde. Omsingelt door de vijand en alleen, liggend in de natte modder kon Abel slechts aan 1 ding denken. Abel verlangde terug naar de prachtige dagen die hij voor zijn mensen gecreëerd had. Terwijl Abel in gedachten zijn einde afwachtte, liep Xanar zelf op Abel af om hem de genadeslag toe te brengen.

Op dat moment werden de twee omgeven door een straal van vuur dat kwam van boven de regenwolken. Na enkele seconden hield het vuur op en stond slechts Abel nog waar ooit twee mannen gestaan hadden. Het wolkendek werd plots doorbroken en de zon begon te schijnen op Abel en zijn leger. In dit moment van vurige verlichting hoorde Abel de stem van Solus. Vanaf dit moment begon Solus met zijn sturing voor iedereen. Abel volgde de stem van Solus zonder twijfel en versloeg de rest van Xanar’s leger, waardoor de mensen in zijn land weer vredig konden leven.

Organisatie van het geloof

Het geloof in Solus is niet centraal georganiseerd in Vitus. Het geloof is dusdanig oud dat er vele splintergroepen en aparte tradities zijn ontstaan die passen bij lokale gebruiken. De organisatie is overal op Vitus wel ongeveer hetzelfde geregeld in de vorm van een aantal rangen. Je bent gelovige, priester of hogepriester. Daarboven is zelden een extra rang te vinden, hoewel sommige heersers zichzelf boven alle priesters plaatsen als zijnde afgezant van een god. Afhankelijk van de plek of commune, zijn er bepaalde vereisten om hogepriester of priester te worden.

De grootste organisaties van het geloof in Solus zijn de kerk in Kukanon en de kerk in Gugnir. In Ydalon, de hoofdstad van Kukanon, staat een kathedraal ter ere van Solus en hem alleen. Dit is tevens de grootst bekende kathedraal die alleen aan Solus gewijd is.

Solariar in Gugnir is het grootst bekende kerkgebouw dat bestaat op Vitus. Dit gebouw is echter gewijd aan zowel Solus als Lunas. Keizer Faedar van Gugnir is de hoogste in de rangen van de kerk binnen Gugnir en daarmee staat geen enkele priester boven hem.

Plaatsen die aan Solus geweid zijn, zoals de kathedralen of vaste tempels, zijn herkenbaar aan het zonnesymbool boven elke deur. Daarnaast is het zo dat er veel glas in de gebouwen verwerkt is, waardoor het licht van Solus al zijn aanwezige volgelingen kan bereiken. In plekken waar glas schaars is, kan dit worden weggelaten zolang er tenminste één opening is waardoor de priester in het licht van Solus staat.

Priesters van Solus

Zoals hierboven beschreven zijn er een heel breed scala aan priesters van Solus te vinden. Desondanks hebben de meeste priesters wel een aantal dingen gemeen. Zo hebben priesters vaak veel rode, gele en oranje tinten in de kleding die ze dragen en heeft die kleding ergens een zon als symbool. Daarnaast staan priesters van Solus erom bekend om ongevraagd in het openbaar te prediken. Solus priesters proberen waar ze komen kracht, energie en goede moed uit te stralen. Afhankelijk van de locatie die in de omgeving beschikbaar is, geven die priesters op vaste momenten preken of zijn ze een luisterend oor aan hen die dat nodig hebben. Voor een Solus priester geldt bovenal dat zolang het dag is, er geen onverdiend onheil zal plaatsvinden, omdat dat immers het moment is dat Solus regeert en straffen uitdeelt.

Naast deze veelvoorkomende overeenkomsten hebben de meeste Solus priesters ook twee extra geboden boven de geboden voor alle anderen.

Wees paraat bij zonsopgang
Voor priesters is het van groot belang dat zij de zonsopgang niet missen. Het eerste levenslicht van Solus is bedoeld voor zijn meest trouwe volgelingen, zoals het eerste licht bedoeld was voor Grootheer Abel. Dit licht helpt de priesters bij hun dagelijkse taken.

Help hen die in het licht leven
Hiermee worden wezens bedoeld die een goed leven proberen te leiden. Dat zijn namelijk de wezens die het verdienen. De wezens die stelen en bedriegen, worden gezien als de wezens van het duister.

Een typische Solus viering

Hieronder wordt een typische Solus viering beschreven. Zoals voor alle Solus onderdelen geldt dat er per ras en locatie natuurlijk verschillen zijn, echter hanteren de meeste groeperingen wel dezelfde structuur, omdat deze vanuit de oudheid is meegekomen. Een typische viering voor Solus vindt plaats bij zonsopgang, met de hoogste zon in de middag of tijdens zonsondergang. Solus vieringen vinden alleen binnen plaats als er teveel zicht op buiten is.

Welkomstwoord
Welkom iedereen, wat goed dat jullie hier allemaal zijn verschenen onder het aangezicht van Solus. Ik dank jullie voor het uitdragen van jullie geloof in Solus door jullie aanwezigheid hier. Laat ons gezamenlijk eer brengen aan de allerhoogste op dit mooie moment. Ik NAAM zal deze bijeenkomst voorgaan in naam van Solus.

Dankgebed van de Dageraad
Laat ons deze bijeenkomst beginnen met het dankgebed van de dageraad.
Allerhoogste Solus, wij danken u voor uw voortdurende aanwezigheid in ons leven. U geeft ons een reden om elke dag op te staan. U geeft ons momenten van rust. U geeft alles op deze wereld de kracht en energie om te leven!
Allerhoogste Solus, wij danken u dat u in goede en in slechte tijden onvermoeid uw licht laat schijnen over de wereld. Wij danken u voor uw prachtige licht in ons leven en danken u voor de oneindige wijsheid die u deelt met uw priesters.
Zonder uw licht zijn wij verloren, zonder uw licht kunnen wij niet bestaan.
Dank u Solus.

Vertelling van het woord
Zie hierboven

De geloofsbelijdenis
Laat ons vieren dat Solus besloot om ons een doel te geven in ons leven. Laten wij ons geloof hardop uitspreken opdat wij Solus eren.

Allerhoogste Solus, Wij geloven in uw macht en uw wil. Wij geloven in uw goede intenties en uw sturing voor de wezens van de wereld. Uw naam zullen wij prijzen en alleen uw naam verdient onze loyaliteit. Ons geloof in u is als de altijd weerkerende zon die u aan ons schenkt. Allerhoogste Solus, wij beloven uw gunsten niet te verspillen en gebruik te maken van uw wijsheid en energie voor altijd. Wij beloven te leven in woord en daad zoals u voorschrijft en accepteren elke straf voor onze misstappen. Allerhoogste Solus, wij geloven in u met heel ons hart en ziel.

Oproep
Beste aanwezigen dan is er nu tijd voor de oproep. Zijn er onder ons aanwezigen die een beroep willen doen op de goedheid van Solus? Denk hierover in stilte en als u besluit een oproep te doen, spreek dan zonder twijfel.

Allerhoogste Solus, wij bidden dat u de oproepen van de aanwezigen hier verhoord.

Gebed van Zonsondergang
Zoals gebruikelijk heeft elke dag ook een einde en zo ook deze bijeenkomst. Laat mij dit prachtige samenzijn beëindigen met het gebed van de zonsondergang.

Allerhoogste Solus, soms moeten wij ons zonder uw aangezicht redden. ‘s Nachts is het koud en donker zonder uw aanwezigheid, maar als alles duister is, bent u het licht dat brandt in onze ziel. Uw woord leidt ons verder en uw warmte blijft bij ons ook als wij alleen zijn. Ik vraag u om uw warmte en kracht uit te stralen over alle aanwezigen. Steun hen en een geef aan de oproepen van uw dienaren gehoor opdat zij een gezegend leven in uw naam kunnen leven. Aanwezigen, voor u geldt dat u deze kracht van Solus niet moet verspillen. Solus is genadig en kent geduld, hij zal echter niemand dulden die onoprecht omgaat met zijn energie en kracht. Gaat heen en verspreid de kracht, macht en energie van Solus.

Bijzondere gebeurtenissen en feestdagen

Binnen het geloof van Solus zijn een aantal bijzondere gebeurtenissen in iemands leven te kenmerken. Deze gebeurtenissen zijn, de geboorte, de trouw gelofte en de dood.

De geboorte
Eén van de tradities onder de Solus volgelingen is “De nieuwe dageraad”. Dit gebruikt vindt plaats bij de geboorte van een nieuw kind. De traditie schrijft voor dat het pasgeboren kind bij de eerstvolgende dagenraad zo hoog mogelijk gehouden moet worden om de zegening van Solus te ontvangen. Kinderen die het eerste daglicht missen zullen nooit trouwe volgelingen van Solus kunnen worden en zullen nooit priester kunnen worden.

De trouw gelofte
Deze traditie wordt ook wel de “Belofte aan het licht” genoemd. Deze belofte wordt gedaan wanneer 2 wezens de liefde tussen hen willen bezegelen met een extra zegening van Solus. In ruil voor de zegening van Solus beloven de partners dat zij in naam van Solus nieuwe volgelingen zullen maken en opvoeden in de naam van Solus en daarmee dus ook de rite van “De nieuwe dageraad” zullen vervullen.

Deze belofte wordt vaak gedaan tijdens een viering van Solus onder het toeziend oog van een priester. Het komt echter ook voor dat wezens deze gelofte juist als tweetal tegenover Solus en elkaar uitspreken in een privé moment.

De dood
Wanneer een gelovige van Solus komt te overlijden, wordt er geloofd dat Solus de ziel van de overledene zal zoeken en zal opnemen in zijn licht. Of de ziel gevonden kan worden door Solus is afhankelijk van de hoeveelheid levenslicht van de ziel. Dit betekent dat eenieder die zich goed aan de geboden van Solus heeft gehouden, eenvoudig gevonden zal worden door Solus, omdat deze immers nog veel levenslicht bezitten.

Om de overledene een extra kans te geven, vindt er vaak een bijeenkomst plaats met bekenden van de overledene. Deze bijeenkomst staat ook wel bekend als “Het laatste woord”. Tijdens deze bijeenkomst herdenken en vertellen de bekenden alle momenten waarvan zij vinden dat de overledene zich als een trouwe Solus volgeling gedroeg. Aan het eind wordt het lichaam gecremeerd. Het idee hierbij is dat de goede woorden en het licht van het vuur Solus de goede kant op wijzen en de overledene een grotere kans heeft om gevonden te worden door Solus.

De personen die door Solus worden gevonden en opgenomen worden in zijn licht, zullen voor eeuwig leven in het licht van Solus. Zij zullen in staat zijn om te delen in de kracht van Solus en kunnen oordelen over de wezens op Vitus. De zielen die niet gevonden worden door Solus, zijn gedoemd om voor eeuwig op Vitus rond te dwalen en vreselijke pijn voelen van elke zonnestraal van Solus.

Feestdagen
Binnen het geloof van Solus zijn verschillende feestdagen, de meeste hiervan zijn afhankelijk van de locatie en groepering. Er is echter één dag die door alle Solus gelovigen wordt gevierd en dat is “De dag van verlichting”. Deze dag valt op de laatste dag van de maand Juno. Op deze dag schijnt het licht van Solus het langst van alle dagen van het jaar en deze dag wordt vaak gebruikt om de hele dag te feesten.

Lunas

De maan is de creatie en beeltenis van Lunas. Lunas zorgt er dag en nacht voor dat alle wezens op Vitus een doel hebben. Voor velen is Lunas slechts een nachtwacht die het mogelijk maakt om ook ‘s nachts te leven. De volgelingen van Lunas zullen je echter vertellen dat Lunas dag en nacht alle wezens bijstaat waar nodig.

Wat betekent geloof in Lunas?

Lunas staat bekent als de godheid van kalmte, doorzettingsvermogen en eenheid. Geloven in Lunas betekent dat je gelooft dat vele handen licht werkt maken, mits deze handen allemaal aan hetzelfde werken. Zonder Lunas zou iedereen op zichzelf aangewezen zijn en zouden er constant ruzies zijn door heethoofden die hun gelijk proberen te halen. De volgelingen van Lunas zijn over het algemeen vrij tolerant voor allerlei wezens in de wereld waar rassenhaat aan de orde van de dag is.

Zolang je je aan de leefregels van Lunas houdt, zal hij er voor je zijn. Lunas zal je een doel geven en je vrienden brengen in je leven waar je echt op kunt bouwen. Lunas zal je de kalmte en het doorzettingsvermogen geven om elke situatie het hoofd te bieden. Voor Lunas aanhangers geldt dat de dood een thuiskomst is bij Lunas. Hij neemt de ervaringen van de overledenen op en zorgt ervoor dat de kennis die jij hebt opgedaan in je leven, wordt gegeven aan degene die het nodig heeft en verdient.

Lunas gelovigen erkennen praktisch allemaal het bestaan van Solus. Ze erkennen zijn nut, maar vinden de geboden van Solus niet bij henzelf passen. Natuurlijk geldt ook voor Lunas aanhangers dat er extremisten zijn die vinden dat Solus de plek van Lunas probeert in te nemen door hem te verdrijven tijdens de dag.

De leefregels van Lunas

Toen Lunas zichzelf voor het eerst openbaarde gaf hij een aantal leefregels mee om zijn sturing verder te verspreiden over Vitus.

Help je naasten wanneer nodig
Lunas is de stille kracht die altijd bestaat en helpt wanneer dat nodig is. Lunas verwacht van zijn volgelingen dat zij de handen zijn van zijn kracht en dat zijn volgelingen zijn kracht doorgeven aan hen die daarvoor hulpbehoevend zijn.

Leef proportioneel
Lunas geeft niet meer licht dan nodig gedurende de nacht, men moet kunnen slapen. Wanneer iemand altijd veel meer licht geeft dan anderen, zullen er naasten in de schaduw eindigen, omdat hun licht niet fel genoeg is. Er zijn momenten om te schijnen en momenten om te dimmen, zodat iedereen zijn deel kan bijdragen.

Oordeel kalm
Lunas openbaarde zichzelf voor het eerst aan een groep slaven. Hiermee werd aangegeven dat iedereen een kalm oordeel verdient. Dit betekent dan ook dat iedereen potentieel een vriend of een volgeling van Lunas zou kunnen zijn. Door kalm te blijven is de kans het grootst dat je de aanwezigheid van Lunas opmerkt en betere keuzes maakt.

De openbaring van Lunas

Uit de tijd van eindeloze oorlogen komt het verhaal van Lunas. Dorp na dorp werd gewetenloos verwoest, inwoners werden vermoord, verkracht of als slaaf verhandeld. Zo was ook het dorp Ghaol veroverd en waren de overlevenden als slaaf verkocht. Als slaaf moesten ze vele gruwelijkheden ondergaan. Keer op keer werden ze op de proef gesteld, maar de inwoners uit Ghaol bleven samen en steunden elkaar voor zover het kon.

Wanneer mogelijk, kwamen ze samen in de rust van de nacht. Onopgemerkt door de vreselijke meesters die hen mishandelden zolang de zon scheen. ’s Nachts was er een moment van rust en reflectie, maar ook tijd om gezamenlijk tot een ontsnappingsplan te komen. Het plan werd goed voorbereid en niks werd overhaast besloten.

Eindelijk kwam de nacht van het plan. De donkerste nacht was gekozen als moment van ontsnapping. Iedereen vervulde zijn rol tot het beste van zijn kunnen. De kinderen zorgden voor de afleiding van de poortwachters, terwijl de rest onopgemerkt door de poort naar buiten rende. Alles leek goed te gaan, tot één van de kinderen struikelde tijdens zijn sprint en een wachter het gezelschap zag. Als ware eenheid overmeesterde de groep slaven de wachter maar het was te laat, het alarm had geklonken. Al rennend werd het plan aangepast, gezamenlijk zouden ze het donkere bos intrekken in de hoop dat de wachters hen niet zouden vinden.

De tocht door het bos ging langzaam. Het was aardedonker en de groep moest elkaar bij de handen vasthouden om elkaar niet te verliezen. Terwijl de groep door het duistere bos trok, hoorden zij van achteren de groep wachters naderen die hen weer gevangen wilde nemen. Terwijl de groep wachters naderde, bleef de groep kalm en zoekende naar een uitweg. Op het moment dat het zeker leek dat de slaven gevonden zouden worden, scheen er plots een lichtstraal van de maan op de ingang naar een groot hol onder een oude boom. De slaven zagen dit licht als een teken en verborgen zich allemaal in het hol. Toen de laatste slaaf binnen was verdween de lichtstraal en openbaarde Lunas zich aan de slaven. Hij sprak tot hen, zij hadden zich als een waardig voorbeeld hadden gedragen in deze extreem moeilijke tijd. Hij zou de slaven verder leiden en zorgen dat ze tot het einde van hun tijd bij elkaar konden blijven zolang ze zich bleven houden aan de idealen die ze tot nu toe gekoesterd hadden.

Organisatie van het geloof

Het geloof van Lunas heeft geen centraal hoofd. Het fungeert als een soort spinnenweb waarbij er altijd wel een verbinding is met andere Lunas gelovigen en priesters. Zodoende staan priesters of gelovigen van Lunas eigenlijk nooit alleen als er echt een probleem is en komen er altijd anderen die bereid zijn om te helpen. Het is eigenlijk alleen mogelijk om een Lunas priester te worden indien iemand door andere priesters benoemd wordt tot priester. Dit is natuurlijk niet altijd te controleren maar vanwege het spinnenwebmodel zijn er meestal wel een paar gelovigen te vinden als er iets gecontroleerd moet worden.

Binnen het geloof zijn er geen echte harde rangen en wordt er eigenlijk alleen onderscheid gemaakt tussen priesters en volgelingen. Vanwege natuurlijk verloop is Lunalai in Harukinya uitgegroeid tot grootst bekende kathedraal waar Lunas vereerd wordt. De laatste jaren lijkt die plek dan ook de plaats waar de veelbesproken priesters nieuwe ideeën en overtuigingen de wereld in brengen.

Kerkgebouwen die aan Lunas zijn opgedragen, zijn erg wisselend gedecoreerd. Aan de ene kant van het spectrum is bijvoorbeeld Lunalai. Lunalai staat bomvol met prachtige standbeelden van wezens en oude priesters die vereerd worden. Gigantische kunstwerken die de pracht en praal uitstralen van Lunas zijn daar overal te vinden. De andere kant van het spectrum zijn de gewone huiskamers van Lunas priesters. Vele priesters houden de samenkomsten gewoon in de eigen woonkamer, op een plein of in een tuin. Kunst voor Lunas wordt vaak gemaakt op vrijwillige basis door kunstenaars die zich kunnen vinden in de leefregels van Lunas. Hierdoor zijn de kerkgebouwen waar samenkomsten plaatsvinden, vaak mooi ingericht als de gemeenschap eromheen groot is.

Priesters van Lunas

Lunas priesters zijn niet altijd eenvoudig te herkennen. Wanneer ze reizen, zullen ze vaak geen herkenbare kledij dragen en zullen ze slechts symbolische amuletten of ringen dragen met symbolen van de maan. Wanneer een Lunas priester wel dienstdoet of zichzelf kenbaar wil maken, dan heeft hij/zij eigenlijk altijd zuiver witte of zilveren kledij aan, eventueel met het symbool van de maan.

Priesters van Lunas willen nogal eens een slechte naam krijgen binnen een gemeenschap. Dit komt doordat de priesters zich vooral inzetten voor zaken waar Solus priesters het laten afweten. Dit komt vanuit de overtuiging dat iedereen in de basis hulp verdient tot er een gedegen oordeel geveld kan worden. Hierdoor zijn Lunas priesters vaak te vinden bij dieven, moordenaars en ander gespuis dat door de meeste wezens verafschuwd wordt. Lunas priesters zien hun taak voor dat soort wezens als tweeledig.

Enerzijds zijn ze er om uit te zoeken of dat wezen zijn status wel echt verdiend heeft. Misschien heeft hij/zij helemaal geen moord gepleegd of heeft hij/zij alleen gestolen om niet dood te gaan van de honger. Als blijkt dat het wezen zijn status niet verdiend heeft, zal de priester zijn best doen om de naam van het wezen te zuiveren en hem te helpen een nieuw leven te beginnen.

Anderzijds, als blijkt dat het wezen zijn status wel verdiend heeft, zal de Lunas priester eenmaal aanbieden om het wezen te helpen als het zijn of haar leven betert en in naam van Lunas gaat leven. Als deze kans echter wordt afgeslagen, zal de Lunas priester ervoor zorgen dat het wezen ook binnen de Lunas gemeenschap niets meer te zoeken heeft om zo ook zijn eigen gemeenschap te beschermen.

Naast de leefregels voor gewone volgelingen hebben Lunas priesters twee extra leefregels.

Bescherm de gelovigen
Van Lunas priesters wordt verwacht dat zij het voortouw nemen als de Lunas gemeenschap bedreigd wordt. Hierdoor zie je bijvoorbeeld dat een groot aantal Lunas priesters redelijk bekwaam is in verschillende vechtvaardigheden. Daarnaast wordt er van priesters verwacht dat zij de gemeenschap ook op politiek vlak kunnen beschermen door het opbouwen van de juiste connecties.

Alles verdient een kans
Lunas wenst dat zijn volgelingen een eenheid zijn waarop gebouwd kan worden. Van priesters wordt verwacht dat zei het kaf van het koren scheiden en alles tenminste een kans geven om te bewijzen dat ze de hulp van Lunas verdienen.

Een typische samenkomst van Lunas

Hieronder wordt een typische Lunas samenkomst beschreven. Een samenkomst wordt vaak geleid door een priester, maar iedereen weet dat als hij/zij het van tevoren aangeeft bij de priester, dat hij/zij ook de samenkomst mag leiden. Een samenkomst vindt plaats vanaf het moment dat de maan zichtbaar is.

Woord van Welkom
Hallo iedereen, allereerst een hartelijk welkom voor iedereen die hier is voor ons samenzijn. Het moment is weer daar dat Lunas ons verblijd met zijn aangezicht. Ik ben NAAM en zal jullie voorgaan tijdens dit samenzijn. Laten we er samen weer een mooi moment van verzoening en reflectie van maken.

Schuldbekentenis
Wij zijn allemaal niet perfect. Iedereen dwaalt wel eens van de gebaande paden en zoekt de grenzen op. Helaas breken we daarmee het vertrouwen dat Lunas in ons gesteld heeft. Daarom vraag ik jullie om samen met mij de schuldbekentenis uit te spreken en daarmee onze fouten te onderkennen.

(Voorganger) Lunas, wij zijn hier samen in naam van uw woord en hopen dat u luistert naar uw volgelingen.
(Iedereen) Lunas wij hopen dat u luistert.
(Voorganger) Wij spreken hier de woorden van onze schande, tot onze grote spijt hebben wij gefaald om te leven naar het woord van Lunas.
(Iedereen) Lunas wij hebben spijt en hebben gefaald.
(Voorganger) Wij geven ons falen toe, wij hebben fouten gemaakt en schandelijk gehandeld in uw naam.
(Iedereen) Lunas wij hebben fouten gemaakt.
(Voorganger) Wij bekennen schuld en accepteren elke straf als gevolg van ons falen.
(Iedereen) Lunas wij accepteren elke straf.
(Voorganger) Lunas uw woorden zijn wijs en uw leer onovertroffen. Wij beloven beter naar uw woord te leven in al wat wij doen.
(Iedereen) Wij beloven ons leven te beteren.
(Voorganger) Wij hebben onze schuld bekent en zoeken naar kracht om onze beloften te volbrengen. Beste aanwezigen neem even een moment voor uzelf om uw beloften en uw zonden te overdenken.

De overtuiging
Omdat wij van elkaar kunnen leren en samen sterk staan, wil ik nu graag één van de aanwezigen vragen om zijn of haar overtuiging in Lunas uit te spreken. Als er niemand bereid is om te spreken, zal ik zelf uiteraard graag mijn overtuiging delen.

Ikzelf ben overtuigd van Lunas door precies wat hier nu plaatsvindt. Lunas heeft de kracht om wezens met elkaar te verbinden. Dit alles komt door één van de simpele lessen die Lunas ons leert, oordeel kalm. Door de tijd te nemen voor elkaar en door elkaar beter te begrijpen, is het mogelijk geweest dat er zo’n prachtige gemeenschap als de onze is ontstaan. Deze gemeenschap kan natuurlijk slechts blijven bestaan door de andere lessen die Lunas ons geeft. Namelijk, help je naasten wanneer nodig en leef proportioneel. Toen ik door mijn ouders in dit geweldige gezelschap werd geïntroduceerd, had ik natuurlijk mijn twijfels. Het idee van een rijke zakenman in een gigantisch landhuis is natuurlijk best aantrekkelijk, maar in mijn leven heb ik de liefde leren kennen die Lunas ons geeft. Die liefde inspireert mij om anderen dezelfde liefde door te geven en hier voor jullie te staan.

Aan iedereen die hier aanwezig is en weleens twijfelt of het een goed idee is om Lunas te volgen, zeg ik, probeer het opnieuw of probeer het voor het eerst. Oordeel kalm, kijk met een nieuw perspectief en laat je omgeven door de wijsheid van Lunas en zijn volgelingen. Waarschijnlijk verdwijnen je twijfels en raak je ook vervuld van de liefde van Lunas.

De uitleg

Mijn overtuiging komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Mijn overtuiging van de liefde van Lunas komt voort uit het eerste verhaal dat over hem verteld werd. Hoewel sommigen van jullie het verhaal misschien al kennen, zal ik het nogmaals verkondigen. Ik raad iedereen aan om te luisteren naar de oorsprong van ons geloof. Ook lang overtuigden kunnen energie putten uit dit verhaal en misschien bemerk je zelfs iets wat je hiervoor nog niet begreep.

Zie hierboven

Wat ik zo prachtig vind aan dit verhaal, is dat je echt kunt zien waarom Lunas deze slaven verkoos om zijn woord te verkondigen. Hij koos de groep die al door iedereen was verstoten en ter dood veroordeeld was. Zelfs op dit soort onverwachte plekken ziet Lunas wezens die zijn wijsheid verdienen. Op talloze momenten had iemand uit deze groep slaven ervoor kunnen kiezen om buiten de gemeenschap een beter leven te kiezen. Iemand had het plan kunnen verraden aan de wachters. De groep had kunnen rennen en het vallende kind kunnen achterlaten. Een deel van de groep had kunnen rennen, terwijl de rest de wachter overmeesterde en tot slot hadden iemand de ketting van handen kunnen doorbreken in het duistere woud. Ondanks al deze verleidingen bleef deze groep slaven een eenheid en bleven ze kalm met iedereen een oplossing zoeken. Dit prachtige genootschap was daarmee verdient de eerste die de stem van Lunas mocht horen.

De dankzegging

Beste aanwezigen, we zijn alweer op het punt aangekomen waar het officiële gedeelte van onze samenkomst ten einde komt. Graag wil ik u uitnodigen om na deze samenkomst nog even de tijd te nemen om vrienden en nieuwe personen uit de gemeenschap beter te leren kennen. Laten wij samen nog de dankzegging uitspreken voor Lunas.

(Voorganger) Lunas, onder het toeziend oog van uw beeltenis zeggen wij u dank. Wij zijn gesterkt door uw aanwezigheid en de aanwezigheid van uw gevolg hier. Samen zijn wij één als wij u danken.
(Allen) Lunas, wij danken u voor uw zegening, elke dag weer. Wij danken u voor de liefde die u schenkt aan de gemeenschap. Wij danken u voor de wijsheid die u ons schenkt in alle dagen. Wij danken u voor uw onuitputtelijke kracht voor uw gelovigen en danken u voor het geduld dat u elke dag met ons heeft./br> (Voorganger) Als er nog aanwezigen zijn die een speciale dankzegging aan Lunas willen richten, dan is dit uw moment.
(Allen) Lunas wij danken u voor uw aanwezigheid bij dit samenzijn.

Bijzondere gebeurtenissen en feestdagen

De volgelingen van Lunas vieren een aantal speciale momenten in hun leven. Zo krijgen bijvoorbeeld de eerste nacht van openbaring, de trouw gelofte en de dood bijzondere aandacht.

De eerste nacht van openbaring
Nieuwgeboren kinderen van leden van de Lunas gemeenschap worden allemaal samengebracht op de eerstvolgende “Nacht van openbaring” (zie feestdagen aan het einde van dit hoofdstuk). De families van deze nieuwe kinderen worden middels de kinderen verbonden op een extra speciale manier. Van alle ouders wordt gevraagd om een belofte uit te spreken waarin ze beloven alle kinderen volgens de regels van Lunas op te voeden en de zorg te dragen voor alle aanwezige kinderen. Hiermee wordt gezorgd dat geen van de kinderen van Lunas zonder ouders op hoeft te groeien.

De trouw gelofte
Wanneer twee wezens samen door het leven willen gaan en daarbij de zegening van Lunas willen, kunnen zij een belofte voor Lunas uitspreken. De belofte wordt simpelweg de “Belofte van eeuwige trouw” genoemd. Het uitspreken van de belofte gebeurt vaak exclusief met de partner. Bij deze belofte zweren de partners trouw aan elkaar en vragen zij Lunas om de band tussen hen zo sterk te maken als de band tussen de slaven van de openbaring. Ook vragen zij Lunas om het doorzettingsvermogen om altijd te blijven luisteren naar de partner. Na de trouw gelofte zullen de partners in de eerstvolgende samenkomst van Lunas mededelen dat zij de belofte van trouw aan elkaar hebben uitgesproken.

De dood
Voor Lunas aanhangers geldt dat de dood een thuiskomst is bij Lunas. Dit wordt door gelovigen gebruikt als een moment om berichten door te geven naar reeds overledenen of aan Lunas zelf. Het lichaam van de overledene wordt in doeken gewikkeld en alleen het gezicht blijft vrij zodat Lunas zijn volgeling kan herkennen. Het lichaam wordt in een kist gelegd en in de kist worden spullen of berichten gestopt die de overleden persoon meeneemt naar Lunas. De kist wordt begraven en de plek wordt gemarkeerd met een steen waarop de naam van de overledene geschreven staat. Het begraven van het lichaam wordt samen met de rest van de gemeenschap gedaan en wordt ook wel “De laatste reis” genoemd. Volgelingen van Lunas maken hun begraafplaatsen voor andere gelovigen als plekken waar de verbintenis met Lunas extra sterk is.

Feestdagen
Afhankelijk van de Lunas gemeenschap zijn er vele feestdagen te vinden binnen het geloof van Lunas. Zo worden binnen gemeenschappen bijvoorbeeld sterfdagen of juist geboortedagen gevierd van verscheidene Lunas voorgangers die bijzonder veel invloed hebben gehad binnen de gemeenschap.

De feestdag die door alle Lunas aanhangers gevierd wordt is “De nacht van de openbaring”. Deze feestdag valt altijd op de laatste dag van Decati. Naast de hierboven beschreven speciale gebeurtenis is dit voor alle Lunas gemeenschappen een moment van bezinning. Deze dag leggen de volgelingen alle eigen werkzaamheden neer en besteden ze de hele dag aan het helpen van anderen. Hiermee symboliseren de volgelingen de slaven die de eerste openbaring van Lunas mochten meemaken.

Babayanisme

Babayanisme is de jongste geloofsbeweging op Vitus en ook de kleinste. De hoeveelheid wezens die zich achter het Babayanisme scharen, groeit echter elke dag. Steeds meer wezens twijfelen aan de goden en deze twijfelaars vinden steeds vaker hun weg in het Babayanisme. De beeltenis die het meeste gehanteerd wordt door Babayanen is een simpele cirkel. Deze cirkel staat voor de compleetheid van de ziel die voor iedereen gelijk is.

Wat betekent het om een Babayaan te zijn?

Babayaan zijn betekent dat je in de kracht van je eigen ziel gelooft. De wereld wordt beheerd door wezens en elk wezen heeft een ziel waarvan sommige zielen sterker zijn dan andere. Babayaan zijn betekent dat je focust op je eigen krachten. Met de juiste sturing en onderwijs kan de ziel groeien en zullen je eigen krachten toenemen. Door verkeerd gebruik van je ziel zal je kracht afnemen of zul je zelfs sterven. Hoe en wat jij met je ziel doet, is volledig aan jou, het is immers jouw ziel en niemand anders heeft daar iets over te zeggen.

Babayanen zijn over het algemeen niet erg tolerant tegenover de andere geloven. Ze zijn ervan overtuigd dat er geen goden zijn die Vitus geschapen hebben of regeren. De goden zijn slechts verhalen van vroeger, bedacht om grote groepen wezens in bedwang te houden. Er is geen bewijs voor goden, maar er is meer dan genoeg bewijs voor het bestaan van zielen in de vorm van het beheersen van bijvoorbeeld magie.

Waar komt het Babayanisme vandaan?

Hoewel het onduidelijk is wie er precies met het idee van het Babayanisme begonnen is, zijn de meeste historici het erover eens dat een wezen met de naam Gleamfiddle de originele verspreider van deze geloofsovertuiging was. Het oudste geschreven werk over Babayanisme is gemaakt door deze Gleamfiddle en sinds het schrijven van dit werk is het aantal Babayanen gestaag toegenomen. Dit is echter lastig te bewijzen, omdat er geen perfecte registratie is van inwoners en geloofsovertuiging.

Het werk van Gleamfiddle had als titel “Baya Ya ism” en is uit lokaal dialect vrij vertaald naar “De ziel in jou”. Dit boek is gevonden in wat nu Fixan is, niet heel ver van de plaats waar nu de universiteit van Fixan staat. Hierdoor wordt over het algemeen aangenomen dat het geloof vanuit Fixan verder over de wereld verspreid is. Deze aanname wordt bijgestaan door het feit dat het overgrote deel van de bevolking van Fixan aangeeft Babayaan te zijn.

Organisatie van het geloof

Het Babayanisme is de minst georganiseerde vorm van geloof op Vitus. Er zijn geen gebouwen, rangen of kledingvoorschriften gekoppeld aan het zijn van een Babayaan. Babayaan ben je zelf en je omgeving kan dat ook zijn of niet. Afhankelijk van hoeveel mede-Babayanen er zijn, organiseren ze zich in kleine gemeenschappen met als doel de verdere ontwikkeling van jezelf en je ziel.

Doordat er geen overkoepelende organisatie is en het geloof specifiek op het individu gericht is, wordt alles in het leven heel persoonlijk beleeft. Zo zijn er bijvoorbeeld geen feestdagen en speciale rituelen die door alle Babayanen gedaan worden.

De meeste Babayanen proberen hun ziel te versterken door middel van training. Deze training is, zoals eerder benoemd, voor elk wezen een persoonlijke ontdekkingsreis. Voor sommige is dit het fysieke lichaam tot het uiterste duwen, zodat de ziel binnenin zo veel mogelijk ruimte heeft om te kunnen groeien. Voor andere is dit vooral mentale training. Hierbij kan gedacht worden aan het leegmaken van het hoofd van gedachtes en/of gevoelens, zodat de ziel zich niet met onzinnige dingen hoeft bezig te houden. Er zijn ook Babayanen die, ondanks alle adviezen, via magische rituelen proberen om de ziel van anderen over te nemen en zichzelf op die manier te versterken.