Geloofsbewegingen in de spelwereld

In onze spelwereld zijn er een drietal aanwezige geloofsbewegingen die groot genoeg zijn dat ze over de hele wereld bekent zijn. Deze informatie is niet alleen relevant als je een gelovig karakter zou willen spelen. Wezens in de spelwereld geloven in deze wezens en daardoor zul je waarschijnlijk ooit met de geloven in contact komen.

De drie geloven:

  • Solus
  • Lunas
  • Babayanisme

Solus

De zon is de creatie en beeltenis van Solus. Solus zorgt ervoor dat alle levende wezens op Vitus kunnen groeien en leven. Het overgrote deel van de wezens op Vitus leeft, terwijl Solus aan de hemel staat. Hierdoor is deze geloofsbeweging de grootste die er op Vitus te vinden is. In sommige landen zijn gigantische kathedralen gewijd aan de verering van Solus.

Wat betekent geloof in Solus?

Solus staat voor velen als een symbool van kracht, energie en hoop. Voor veruit de meeste wezens is Solus de bron van energie die Vitus maakt tot wat het is. Zonder Solus groeien er geen gewassen en zouden wezens niet normaal kunnen werken door een gebrek aan licht. Geloven in Solus betekent dus dat hij elke dag terugkeert om Vitus te zegenen met zijn levenslicht.

Elke keer dat je je niet houdt aan de geboden van Solus zul je zijn zegening niet meer krijgen en zal je levenslicht verder doven. Wanneer je levenslicht helemaal gedoofd is, is er geen hoop meer voor je ziel. Deze zal het licht van Solus niet meer kunnen vinden en dus zul je na je sterven voor eeuwig ronddwalen op Vitus op zoek naar rust. Daarnaast is Solus natuurlijk extreem krachtig en is hij in staat om alles te zien en te horen dat zijn licht bereikt. De kans is dus groot dat hij naast het intrekken van zijn zegening je ook op andere manieren zal straffen.

Geloven in Solus betekent niet per definitie dat geloof in Lunas of andere goden stom of verboden is. Zo zijn er velen die beide goden aanhangen of erkennen, dit geldt echter lang niet voor iedereen. Zeker de meer fanatieke gelovigen zullen ongelovigen verdoemen en hen niet langer met respect behandelen. De algemene consensus van de Solus volgelingen is dat Solus leven mogelijk maakt op Vitus en dat zonder hem alles zal sterven, daarvoor verdient hij dank en verering.

De geboden van Solus

Volgens de overlevering heeft Solus vier geboden gegeven aan Grootheer Abel, hij die leefde naar Solus zijn wil voor de openbaring.

Wees eerlijk en oprecht
Zolang je in het licht van Solus staat, mag je niet liegen of de waarheid verdraaien. Veel Solus aanhangers geloven echter dat ze wel kunnen liegen als ze binnen staan en/of in de schaduw zijn. Daar kan Solus ze immers niet zien en dus kan er dan best een leugentje vanaf.

Verspil energie van Solus niet
Solus geeft zijn energie voor iedereen en het is de bedoeling dat deze energie zo goed mogelijk wordt ingezet. Uitslapen en geen gebruik maken van het zijn levenslicht is uit den boze, ook als het de avond daarvoor laat is geworden.

Geef nooit op en vecht voor jezelf!
Solus blijft vechten voor iedereen zelfs als het regent en de wolken zijn glorie proberen te onderdrukken. Dit betekent niet dat je altijd je gelijk moet proberen te krijgen. Het betekent vooral dat je niet over jezelf heen laat lopen.

Neem alleen rust wanneer nodig
Solus beschermt en zegent iedereen zolang zijn beeltenis aan de hemel staat. Ondanks de oneindige goedheid van Solus, duldt hij geen verspilling en dus verwacht hij dat zijn zegening optimaal benut word. Wanneer zijn beeltenis verdwijnt en zijn bescherming voor de dag ophoudt, is het toegestaan om te rusten.

De vertelling van het woord

Het onderstaande verhaal is het verhaal van de eerste verschijning van Solus. Dit verhaal wordt door priesters verteld tijdens praktisch elke viering in naam van Solus.

In die tijd waren er oorlogen. In die tijd waren vrienden schaars en waren dorpen op zichzelf aangewezen. Grootheer Abel had zijn mensen verenigd en een prachtig land gemaakt voor zijn inwoners. Dit was ook de tijd voor de sturing van Solus en ook de mensen waren verdeeld onder elkaar. Door deze verdeeldheid kwam het dat Xanar het land van Abel verafschuwde en probeerde zijn rijk ten gronde te richten.

Met het duister van de nacht viel Xanar de landerijen van Abel voor vele maanden aan. Vaders, zoons, moeders en dochters werden vermoord. Families uiteengescheurd en soms tot op de laatste persoon uitgeroeid. Na deze duistere maanden slaagde Abel erin om Xanar en zijn leger te vinden en voerde hij een aanval uit op een regenachtige dag.

Echter verliep de aanval niet volgens plan en Abel werd geforceerd om terug te trekken. Bij deze actie werd zijn paard fataal getroffen en stortte Abel met zijn paard ter aarde. Omsingelt door de vijand en alleen, liggend in de natte modder kon Abel slechts aan 1 ding denken. Abel verlangde terug naar de prachtige dagen die hij voor zijn mensen gecreëerd had. Terwijl Abel in gedachten zijn einde afwachtte, liep Xanar zelf op Abel af om hem de genadeslag toe te brengen.

Op dat moment werden de twee omgeven door een straal van vuur dat kwam van boven de regenwolken. Na enkele seconden hield het vuur op en stond slechts Abel nog waar ooit twee mannen gestaan hadden. Het wolkendek werd plots doorbroken en de zon begon te schijnen op Abel en zijn leger. In dit moment van vurige verlichting hoorde Abel de stem van Solus. Vanaf dit moment begon Solus met zijn sturing voor iedereen. Abel volgde de stem van Solus zonder twijfel en versloeg de rest van Xanar’s leger, waardoor de mensen in zijn land weer vredig konden leven.

Organisatie van het geloof

Het geloof in Solus is niet centraal georganiseerd in Vitus. Het geloof is dusdanig oud dat er vele splintergroepen en aparte tradities zijn ontstaan die passen bij lokale gebruiken. De organisatie is overal op Vitus wel ongeveer hetzelfde geregeld in de vorm van een aantal rangen. Je bent gelovige, priester of hogepriester. Daarboven is zelden een extra rang te vinden, hoewel sommige heersers zichzelf boven alle priesters plaatsen als zijnde afgezant van een god. Afhankelijk van de plek of commune, zijn er bepaalde vereisten om hogepriester of priester te worden.

De grootste organisaties van het geloof in Solus zijn de kerk in Kukanon en de kerk in Gugnir. In Ydalon, de hoofdstad van Kukanon, staat een kathedraal ter ere van Solus en hem alleen. Dit is tevens de grootst bekende kathedraal die alleen aan Solus gewijd is.

Solariar in Gugnir is het grootst bekende kerkgebouw dat bestaat op Vitus. Dit gebouw is echter gewijd aan zowel Solus als Lunas. Keizer Faedar van Gugnir is de hoogste in de rangen van de kerk binnen Gugnir en daarmee staat geen enkele priester boven hem.

Plaatsen die aan Solus geweid zijn, zoals de kathedralen of vaste tempels, zijn herkenbaar aan het zonnesymbool boven elke deur. Daarnaast is het zo dat er veel glas in de gebouwen verwerkt is, waardoor het licht van Solus al zijn aanwezige volgelingen kan bereiken. In plekken waar glas schaars is, kan dit worden weggelaten zolang er tenminste één opening is waardoor de priester in het licht van Solus staat.

Priesters van Solus

Zoals hierboven beschreven zijn er een heel breed scala aan priesters van Solus te vinden. Desondanks hebben de meeste priesters wel een aantal dingen gemeen. Zo hebben priesters vaak veel rode, gele en oranje tinten in de kleding die ze dragen en heeft die kleding ergens een zon als symbool. Daarnaast staan priesters van Solus erom bekend om ongevraagd in het openbaar te prediken. Solus priesters proberen waar ze komen kracht, energie en goede moed uit te stralen. Afhankelijk van de locatie die in de omgeving beschikbaar is, geven die priesters op vaste momenten preken of zijn ze een luisterend oor aan hen die dat nodig hebben. Voor een Solus priester geldt bovenal dat zolang het dag is, er geen onverdiend onheil zal plaatsvinden, omdat dat immers het moment is dat Solus regeert en straffen uitdeelt.

Naast deze veelvoorkomende overeenkomsten hebben de meeste Solus priesters ook twee extra geboden boven de geboden voor alle anderen.

Wees paraat bij zonsopgang
Voor priesters is het van groot belang dat zij de zonsopgang niet missen. Het eerste levenslicht van Solus is bedoeld voor zijn meest trouwe volgelingen, zoals het eerste licht bedoeld was voor Grootheer Abel. Dit licht helpt de priesters bij hun dagelijkse taken.

Help hen die in het licht leven
Hiermee worden wezens bedoeld die een goed leven proberen te leiden. Dat zijn namelijk de wezens die het verdienen. De wezens die stelen en bedriegen, worden gezien als de wezens van het duister.

Een typische Solus viering

Hieronder wordt een typische Solus viering beschreven. Zoals voor alle Solus onderdelen geldt dat er per ras en locatie natuurlijk verschillen zijn, echter hanteren de meeste groeperingen wel dezelfde structuur, omdat deze vanuit de oudheid is meegekomen. Een typische viering voor Solus vindt plaats bij zonsopgang, met de hoogste zon in de middag of tijdens zonsondergang. Solus vieringen vinden alleen binnen plaats als er teveel zicht op buiten is.

Welkomstwoord
Welkom iedereen, wat goed dat jullie hier allemaal zijn verschenen onder het aangezicht van Solus. Ik dank jullie voor het uitdragen van jullie geloof in Solus door jullie aanwezigheid hier. Laat ons gezamenlijk eer brengen aan de allerhoogste op dit mooie moment. Ik NAAM zal deze bijeenkomst voorgaan in naam van Solus.

Dankgebed van de Dageraad
Laat ons deze bijeenkomst beginnen met het dankgebed van de dageraad.
Allerhoogste Solus, wij danken u voor uw voortdurende aanwezigheid in ons leven. U geeft ons een reden om elke dag op te staan. U geeft ons momenten van rust. U geeft alles op deze wereld de kracht en energie om te leven!
Allerhoogste Solus, wij danken u dat u in goede en in slechte tijden onvermoeid uw licht laat schijnen over de wereld. Wij danken u voor uw prachtige licht in ons leven en danken u voor de oneindige wijsheid die u deelt met uw priesters.
Zonder uw licht zijn wij verloren, zonder uw licht kunnen wij niet bestaan.
Dank u Solus.

Vertelling van het woord
Zie hierboven

De geloofsbelijdenis
Laat ons vieren dat Solus besloot om ons een doel te geven in ons leven. Laten wij ons geloof hardop uitspreken opdat wij Solus eren.

Allerhoogste Solus, Wij geloven in uw macht en uw wil. Wij geloven in uw goede intenties en uw sturing voor de wezens van de wereld. Uw naam zullen wij prijzen en alleen uw naam verdient onze loyaliteit. Ons geloof in u is als de altijd weerkerende zon die u aan ons schenkt. Allerhoogste Solus, wij beloven uw gunsten niet te verspillen en gebruik te maken van uw wijsheid en energie voor altijd. Wij beloven te leven in woord en daad zoals u voorschrijft en accepteren elke straf voor onze misstappen. Allerhoogste Solus, wij geloven in u met heel ons hart en ziel.

Oproep
Beste aanwezigen dan is er nu tijd voor de oproep. Zijn er onder ons aanwezigen die een beroep willen doen op de goedheid van Solus? Denk hierover in stilte en als u besluit een oproep te doen, spreek dan zonder twijfel.

Allerhoogste Solus, wij bidden dat u de oproepen van de aanwezigen hier verhoord.

Gebed van Zonsondergang
Zoals gebruikelijk heeft elke dag ook een einde en zo ook deze bijeenkomst. Laat mij dit prachtige samenzijn beëindigen met het gebed van de zonsondergang.

Allerhoogste Solus, soms moeten wij ons zonder uw aangezicht redden. ‘s Nachts is het koud en donker zonder uw aanwezigheid, maar als alles duister is, bent u het licht dat brandt in onze ziel. Uw woord leidt ons verder en uw warmte blijft bij ons ook als wij alleen zijn. Ik vraag u om uw warmte en kracht uit te stralen over alle aanwezigen. Steun hen en een geef aan de oproepen van uw dienaren gehoor opdat zij een gezegend leven in uw naam kunnen leven. Aanwezigen, voor u geldt dat u deze kracht van Solus niet moet verspillen. Solus is genadig en kent geduld, hij zal echter niemand dulden die onoprecht omgaat met zijn energie en kracht. Gaat heen en verspreid de kracht, macht en energie van Solus.

Bijzondere gebeurtenissen en feestdagen

Binnen het geloof van Solus zijn een aantal bijzondere gebeurtenissen in iemands leven te kenmerken. Deze gebeurtenissen zijn, de geboorte, de trouw gelofte en de dood.

De geboorte
Eén van de tradities onder de Solus volgelingen is “De nieuwe dageraad”. Dit gebruikt vindt plaats bij de geboorte van een nieuw kind. De traditie schrijft voor dat het pasgeboren kind bij de eerstvolgende dagenraad zo hoog mogelijk gehouden moet worden om de zegening van Solus te ontvangen. Kinderen die het eerste daglicht missen zullen nooit trouwe volgelingen van Solus kunnen worden en zullen nooit priester kunnen worden.

De trouw gelofte
Deze traditie wordt ook wel de “Belofte aan het licht” genoemd. Deze belofte wordt gedaan wanneer 2 wezens de liefde tussen hen willen bezegelen met een extra zegening van Solus. In ruil voor de zegening van Solus beloven de partners dat zij in naam van Solus nieuwe volgelingen zullen maken en opvoeden in de naam van Solus en daarmee dus ook de rite van “De nieuwe dageraad” zullen vervullen.

Deze belofte wordt vaak gedaan tijdens een viering van Solus onder het toeziend oog van een priester. Het komt echter ook voor dat wezens deze gelofte juist als tweetal tegenover Solus en elkaar uitspreken in een privé moment.

De dood
Wanneer een gelovige van Solus komt te overlijden, wordt er geloofd dat Solus de ziel van de overledene zal zoeken en zal opnemen in zijn licht. Of de ziel gevonden kan worden door Solus is afhankelijk van de hoeveelheid levenslicht van de ziel. Dit betekent dat eenieder die zich goed aan de geboden van Solus heeft gehouden, eenvoudig gevonden zal worden door Solus, omdat deze immers nog veel levenslicht bezitten.

Om de overledene een extra kans te geven, vindt er vaak een bijeenkomst plaats met bekenden van de overledene. Deze bijeenkomst staat ook wel bekend als “Het laatste woord”. Tijdens deze bijeenkomst herdenken en vertellen de bekenden alle momenten waarvan zij vinden dat de overledene zich als een trouwe Solus volgeling gedroeg. Aan het eind wordt het lichaam gecremeerd. Het idee hierbij is dat de goede woorden en het licht van het vuur Solus de goede kant op wijzen en de overledene een grotere kans heeft om gevonden te worden door Solus.

De personen die door Solus worden gevonden en opgenomen worden in zijn licht, zullen voor eeuwig leven in het licht van Solus. Zij zullen in staat zijn om te delen in de kracht van Solus en kunnen oordelen over de wezens op Vitus. De zielen die niet gevonden worden door Solus, zijn gedoemd om voor eeuwig op Vitus rond te dwalen en vreselijke pijn voelen van elke zonnestraal van Solus.

Feestdagen
Binnen het geloof van Solus zijn verschillende feestdagen, de meeste hiervan zijn afhankelijk van de locatie en groepering. Er is echter één dag die door alle Solus gelovigen wordt gevierd en dat is “De dag van verlichting”. Deze dag valt op de laatste dag van de maand Juno. Op deze dag schijnt het licht van Solus het langst van alle dagen van het jaar en deze dag wordt vaak gebruikt om de hele dag te feesten.

Lunas

Informatie over de geloof zal spoedig volgen voor Fable Forge 5, houd de site in de gaten!

Babayanisme

Informatie over de geloof zal spoedig volgen voor Fable Forge 5, houd de site in de gaten!