Landkaart

Hieronder is een overzicht van het tot nu toe bekende gebied.
Speelgebied Kaart voor kleurenblinden

Undek

Globale beschrijving:
Wetteloos gebied waarin vele kleine huizen en stammen proberen zo groot mogelijk te worden en heel Undek te veroveren.
Geloofsovertuiging: Mixed
Leider: Niemand
Economie: Sterk wisselend per huis, globaal vrij laag.
Militair: Zwak
Klimaat: Gematigd klimaat
Bekend om?: Niks, de rest van de bekende wereld negeert dit land over het algemeen omdat er toch niet echt een belangrijk figuur zit.

Kukonon

Globale beschrijving:
Georganiseerd land door democratisch nobele senaat. De welvaart in het land is hoog want door goede contacten met Fixan krijgt het vele nieuwe innovaties en technieken snel door. Het land heeft vooral een sterke grenswacht tegen Gugnir want daar wil absoluut niet bij betrokken worden. Geloof in Lunas wordt verafschuwd omdat mensen dat zien als geloof in duistere plannen.
Geloofsovertuiging: Solus
Leider: Voorzitter van de senaat: Diederik-Jan-Pieter van Swendaelzwaaierloge (Mens)
Economie: Sterk
Militair: Gemiddeld
Klimaat: Landklimaat
Bekend om?: De nobele senaat die ondanks de vriendjespolitiek het land prima weet te besturen op een manier waar het volk ook profijt van heeft.

Fixan

Globale beschrijving:
Een land waarin je intellectuele capaciteit bepaald hoe belangrijk je bent. De vele academies van dit land proberen de mysteries van de wereld te ontrafelen. De Hoofdmeester van de centrale universiteit heeft een senaat en deze besturen naast de centrale universiteit ook het land. In het land wordt geloof in godheden gezien als een teken van domheid, desondanks wordt er wel onderzoek gedaan naar goden.
Geloofsovertuiging: Geen, Babayanisme
Leider: Hoofdmeester Baedor Karfmis (Gnome)
Economie: Gemiddeld
Militair: Zwak
Klimaat: Poolklimaat
Bekend om?: De vele uitvindingen die het land doet en de gigantische universiteiten waar je bijna alles ter wereld kunt leren.

Gugnir

Globale beschrijving:
Dit gigantische land is samengevoegd door oorlogen. De huidige leider van het land heeft met zijn leger steeds meer land ingenomen en onderwerpt iedereen die niet overgeeft met geweld. Het land wordt geregeerd door plaatselijke vorsten die aangewezen worden door de keizer van het land. Economisch is het land een puinhoop en is bijna alle werkverschaffing er op ingericht om meer oorlog mogelijk te maken. Op het moment is het land in oorlog met Harukinya.
Geloofsovertuiging: Solus, Lunas
Leider: Keizer Faedar Ymachlinti (Elf)
Economie: Zwak
Militair: Zeer sterk
Klimaat: Landklimaat
Bekend om?: De bijzonder sterke keizer en de gigantische legermacht van het land.

Monla

Globale beschrijving:
In dit land draait het leven vooral om de zee, het land heeft het zeegebied tussen Undek, Kukonon, Gugnir en Leriza min of meer onder controle. Niet dat het de andere landen dwars zit maar de andere landen weten allemaal dat ze het op het water nooit van Monla zouden winnen. De grezen over het land heeft Monla volledig dicht gegooid vanwege de oorlogen waarin de aangrenzende landen verkeren en het wil graag neutraal blijven. Deze grenzen wordt bewaakt door een klein leger aangevoerd door sterke paragon. Het land wordt bestuurd door een koning met zijn ministerraad.
Geloofsovertuiging: Solus
Leider: Koning Mian Purlz (Half-Kat)
Economie: Sterk
Militair: Zwak
Klimaat: Zeeklimaat
Bekend om?: De ervaring met de zee en als het land wat tussen twee strijdende grootmachten in ligt.

Leriza

Globale beschrijving:
Dit land is zeer verdeeld onder verschillende stadhouder families. Deze realiseerden zich dat ze samen moesten werken om een soort van slagkracht te houden tegen de grotere landen. Daartoe hebben de families een senaat in het leven geroepen die eens per half jaar uitspraken doet over zaken die het hele land aangaan. Elke familie mag daarbij een afgevaardigde aanwezig hebben om te stemmen, als een familie niet aanwezig kan zijn dan hebben ze geen stem. Als inwoner heeft je welvaart vooral te maken met het gebied waar je woont en of dat goed beheert wordt door de stadhouders. Het land heeft geen formeel leger maar eigenlijk elke familie onderhoud zijn eigen groep soldaten waardoor het totale aantal aardig op loopt.
Geloofsovertuiging: Mixed
Leider: De senaat
Economie: Gemiddeld
Militair: Gemiddeld
Klimaat: Tropisch
Bekend om?: De export van vele exotische producten die bijna nergens anders te krijgen zijn.

Harukinya

Globale beschrijving:
Samen staan wij sterk, dat is het motto waarmee de keizer van Harukinya regeert. De keizer was een van de eerste wezens ter wereld die begon met het verenigen van volken om gebruik te maken van elkaars goede capaciteiten. Het land is groot geworden door vrijwillige aansluiting van andere volken die het idee hadden dat ze wel iets konden halen bij de steeds groter wordende alliantie. De keizer regeert met een ministerraad en deelt het land op in provincies waar dan weer een provincie houder wordt aangesteld die terug dient te rapporteren naar de keizer. In het land wordt vooral Lunas aangehangen omdat de keizer daar allerlei events voor organiseert.
Geloofsovertuiging: Lunas
Leider: Keizer Aliamos Gaventrimal
Economie: Sterk
Militair: Sterk
Klimaat: Landklimaat
Bekend om?: De grootte van het land die zonder oorlog is verworven.

Bwonor

Globale beschrijving:
Strak militair regime van exclusief Dwergen en Orcs, de andere rassen zijn te zwak bevonden. Afwisselend regeert er een orc leider of een dwergen leider waarbij degene die niet regeert wel een adviserende rol blijft houden. Ze houden zich op dit moment binnen een bergachtig gebied maar eigenlijk niemand vertrouwt erop dat ze daar nog lang blijven.
Geloofsovertuiging: Mixed
Leider: Gorkuk Ulonda (Orc), Udain Ramhammer (Dwerg)
Economie: Gemiddeld
Militair: Zeer sterk
Klimaat: Droog
Bekend om?: Het “idiote” militaire regime waarmee het land geregeerd wordt.