Landkaart

Hier kun je de landkaart vinden van alle gebieden die tot nu toe bekend zijn. Over alle landen wordt wat informatie gegeven en dit is te vinden onderaan de kaart.
Als je kleurenblind bent, laat het dan even weten en dan kunnen wij kijken hoe wij kunnen helpen een betere kaart te maken.

Speelgebied Directe link naar de kaart op volledig formaat.

Undek

Globale beschrijving:
Wetteloos gebied waarin vele kleine Huizen, Clans en Stammen proberen zo groot mogelijk te worden en heel Undek te veroveren.
Geloofsovertuiging: Uiteenlopend
Leider: Niemand
Economie: Sterk wisselend per gebied, globaal vrij laag
Militair: Zwak
Klimaat: Gematigd klimaat
Bekend om: Geen specifieke bekendheid, de meeste andere landen kijken meestal over Undek heen, omdat er geen eenduidige leider of regerend wezen is.

Kukanon

Globale beschrijving:
Georganiseerd land door een democratisch en nobele senaat. De welvaart in het land is hoog want door goede contacten met Fixan krijgt het vele nieuwe innovaties en technieken snel door. Het land heeft vooral een sterke grenswacht tegen Gugnir want daar wil absoluut niet bij betrokken worden. Geloof in Lunas wordt verafschuwd omdat mensen dat daar zien als geloof in duistere plannen.
Geloofsovertuiging: Solus
Leider: Voorzitter van de senaat: Diederik-Jan-Pieter van Swendaelzwaaierloge (Mens)
Economie: Sterk
Militair: Gemiddeld
Klimaat: landklimaat
Bekend om: De nobele senaat die ondanks de vriendjespolitiek het land prima weet te besturen op een manier waar het volk ook profijt van heeft.

Fixan

Globale beschrijving:
Een land waarin je eigen intellectuele capaciteit bepaald hoe belangrijk je bent. De vele academies van dit land proberen de mysteries van de wereld te ontrafelen. De Hoofdmeester van de centrale universiteit heeft een senaat en deze besturen, naast de centrale universiteit, ook het land. In het land wordt geloof in godheden gezien als een teken van domheid, desondanks wordt er wel onderzoek gedaan naar goden.
Geloofsovertuiging: Babayanisme
Leider: Hoofdmeester Baedor Karfmis (Gnome)
Economie: Gemiddeld
Militair: Zwak
Klimaat: Poolklimaat
Bekend om: De vele uitvindingen die het land doet en de gigantische universiteiten waar je bijna alles ter wereld kunt leren.

Gugnir

Globale beschrijving:
Dit gigantische land is samengevoegd door oorlogen. De huidige leider van het land heeft met zijn leger steeds meer land ingenomen en onderwerpt iedereen die zich niet overgeeft met geweld. Het land wordt geregeerd door plaatselijke vorsten die aangewezen worden door de keizer van het land. Economisch is het land een puinhoop en is bijna alle werkverschaffing er op ingericht om meer oorlog mogelijk te maken. Op het moment is het land in oorlog met Harukinya.
Geloofsovertuiging: Solus, Lunas
Leider: Keizer Faedar Ymachlinti (Elf)
Economie: Zwak
Militair: Zeer sterk
Klimaat: Landklimaat
Bekend om: De bijzonder sterke keizer en de gigantische legermacht van het land.

Monla

Globale beschrijving:
In dit land draait het leven vooral om de zee. Het land heeft het zeegebied tussen Undek, Kukonon, Gugnir en Leriza min of meer onder controle. Niet dat het de andere landen dwarszit, maar de andere landen weten allemaal dat ze het op het water nooit van Monla zouden winnen. De grenzen over het land heeft Monla volledig dichtgegooid vanwege de oorlogen waarin de aangrenzende landen verkeren en het wil graag neutraal blijven. Deze grenzen wordt bewaakt door een aantal kleine legers, aangevoerd door sterke Paragon. Het land wordt bestuurd door een koning met zijn ministerraad.
Geloofsovertuiging: Solus
Leider: Koning Mian Purlz (Half-Kat)
Economie: Sterk
Militair: Zwak
Klimaat: Zeeklimaat
Bekend om: De ervaring met de zee en als het land wat tussen twee strijdende grootmachten in ligt.

Leriza

Globale beschrijving:
Dit land is zeer verdeeld onder verschillende stadhoudersfamilies. Deze realiseerden zich dat ze samen moesten werken om een soort van slagkracht te houden tegen de grotere landen. Daartoe hebben de families een senaat in het leven geroepen die eens per half jaar uitspraken doet over zaken die het hele land aangaan. Elke familie mag daarbij een afgevaardigde aanwezig hebben om te stemmen, als een familie niet aanwezig kan zijn, dan hebben ze geen stem. Als inwoner heeft je welvaart vooral te maken met het gebied waar je woont en of dat goed beheert wordt door de stadhouders. Het land heeft geen formeel leger maar eigenlijk onderhoud elke familie zijn eigen groep soldaten, waardoor het totale aantal aardig op loopt.
Geloofsovertuiging: Uiteenlopend
Leider: De senaat
Economie: Gemiddeld
Militair: Gemiddeld
Klimaat: Tropisch
Bekend om: De export van vele exotische producten die bijna nergens anders te krijgen zijn.

Harukinya

Globale beschrijving:
Samen staan wij sterk, dat is het motto waarmee de keizer van Harukinya regeert. De keizer was onder de eerste wezens ter wereld die begon met het verenigen van volkeren om gebruik te maken van elkaars goede capaciteiten. Het land is groot geworden door vrijwillige aansluiting van andere volken die het idee hadden dat ze wel iets konden halen bij de steeds groter wordende alliantie. De keizer regeert met een ministerraad en deelt het land op in provincies waar dan weer een provinciebestuurder wordt aangesteld die terug dient te rapporteren aan de keizer. In het land wordt vooral Lunas aangehangen, omdat de keizer daar allerlei events voor organiseert.
Geloofsovertuiging: Lunas
Leider: Keizer Aliamos Gaventrimal
Economie: Sterk
Militair: Sterk
Klimaat: Landklimaat
Bekend om: De grootte van het land, die zonder oorlog is verworven.

Bwonor

Globale beschrijving:
Strak militair regime van exclusief Dwergen en Orcs, alle andere rassen zijn te zwak bevonden. Afwisselend regeert er een Orcleider of een Dwergenleider waarbij degene die niet regeert wel een adviserende rol blijft houden. Ze houden zich op dit moment binnen een bergachtig gebied, maar eigenlijk niemand vertrouwt erop dat ze daar nog lang zullen blijven.
Geloofsovertuiging: Mixed
Leider: Gorkuk Ulonda (Orc), Udain Ramhammer (Dwerg)
Economie: Gemiddeld
Militair: Zeer sterk
Klimaat: Droog
Bekend om: Het “idiote” militaire regime waarmee het land geregeerd wordt.