Gugnir

Gugnir

Geloof: Solus en Lunas
Leider: Keizer Faedar Ymachlinti (Elf)
Economisch: Zwak
Militair: Zeer sterk
Klimaat: Landklimaat

Dit gigantische land is samengevoegd door oorlogen. De huidige leider van het land heeft met zijn leger steeds meer land ingenomen en onderwerpt iedereen die zich niet overgeeft met geweld. Het land wordt geregeerd door plaatselijke vorsten die aangewezen worden door de keizer van het land. De vorsten dienen de benodigde hoeveelheid nieuwe soldaten aan te leveren om de oorlog verder mogelijk te maken. Vele vorsten kiezen voor een dienstplicht, maar er zijn zeker ook vorsten uit de meer welvarender delen van Gugnir die soldaten ofwel de familie van soldaten betalen. Economisch is het land een puinhoop en is bijna alle werkverschaffing erop ingericht om meer oorlog mogelijk te maken. Op het moment is het land in oorlog met Harukinya.

Hoofdstad: Zumdar. Een grote stad die een buiten- en binnenring bevat. De buitenring bevat voornamelijk ambachtslieden, de binnenring is een militair trainingskamp. De keizer van Gugnir verblijft in deze stad als hij niet weg is voor het voeren van oorlog.

Bekende plaatsen

Solariar is de grootst bekende kathedraal op Vitus. De kathedraal is gebouwd voor zowel Solus als Lunas en er worden voor beide goden dan ook diensten georganiseerd. Het verhaal gaat dat keizer Faedar in deze kathedraal gezegend is door beide goden.

Kalodar is een middelgrote stad die voornamelijk dient als wachtpost en uitvalsbasis richting Harukinya. Zulkvirdar is een middelgrote stad waar veel smeden en mijnwerkers leven. De belangrijkste stad voor Gugnir als het gaat om materialen voor het vervaardigen van wapens.

Evaldar is een stad waar veel mijnwerkers leven. De mijnen rondom Evaldar bevatten min of meer dezelfde speciale materialen die ook in Fixan te vinden zijn.

Ikvaldar is het centrale punt voor alle landbouw binnen Gugnir. Bijna al het land rondom deze stad wordt gebruikt voor de productie van voedsel die nodig is om het leger van Gugnir op de been te houden. De stad herbergt een groot aantal soldaten die streng toezien op de productie van het eten. Ook beschermen de soldaten de burgers zodat ze zo veel mogelijk kunnen produceren.

Okaldar is de grootste militaire stad van Gugnir en ook het centrale verdeelpunt van alle voorraden van Gugnir. Er wordt extreem zwaar gecontroleerd op smokkelwaar in deze stad. Ook worden hier de elitekrijgers van Gugnir getraind.

Mindaldofis een grenspost die op voormalig terrein van Harukinya gebouwd is. Hier leven voornamelijk krijgers die de grens met Monla en Harukinya bewaken. Het uitschot wordt vaak naar dit grensgebied gestuurd. Vanwege de historie met Harukinya zijn hier geregeld rebellen die willen dat de stad weer onder heerschappij van Harukinya valt.

Upalfdof is een fort dat ooit toebehoorde aan een groep huurlingen. Na belegering is het fort overgenomen en is een deel van de huurlingen overgestapt naar Gugnir. Onder streng toezicht dient dit fort als opslag voor de grenspost Mindaldof en de havenstad Kuldof.

Kuldof is een stad die gebouwd is rondom het vissersdorp wat hier zelfstandig was. Uiteindelijk is deze stad uitgegroeid tot de enige havenstad van Gugnir.

Ivkaldof was ooit een klein dorpje met een kerk. Gugnir heeft dit dorp overgenomen en de toename van het geloof is sindsdien gegroeid. Voornamelijk priesters wonen hier. Omdat zowel Lunas als Solus vertegenwoordigd worden, is de stad soms een puinhoop.

Swaldof was ooit een zelfstandig houthakkersdorp. Inmiddels is het niet zelfstandig meer en wordt het met harde hand geregeerd. Hoewel het dicht bij grensgebieden ligt, wordt het niet echt goed beschermd door krijgers. Of dit met het bijzondere nabijgelegen bos te maken heeft of de inwoners, is niet bekend.