Kukanon

Kukanon

Geloof: Solus
Leider: Diederik-Jan-Pieter van Swendaelzwaaierloge (Mens)
Economisch: Sterk
Militair: Gemiddeld
Klimaat: Landklimaat

Kukanon is een georganiseerd land geleid door een democratische nobele senaat die, ondanks de vriendjespolitiek, het land prima weet te besturen op een manier waar het volk ook profijt van heeft. Zodoende is de welvaart in het land groot. Het land heeft goede contacten met Fixan en krijgt daardoor vele nieuwe innovaties en technieken snel mee. Het land heeft vooral een sterke grenswacht tegen Gugnir, want bij de oorlogszucht van hen willen ze absoluut niet betrokken worden. Geloof in Lunas wordt verafschuwd, omdat mensen dat zien als geloof in duistere plannen.

Er zijn zes grote adellijke families die een erfelijke senatorschap genieten. De zes grote adellijke families zijn: Swendaelzwaaierloge, Hamilhold, Hayward, Stratphrey, Harbell en Blackster.

Elke zes jaar worden er opnieuw verkiezingen gehouden onder alle adellijke families om de nieuwe voorzitter te kiezen. Het is onmogelijk voor andere adellijke families buiten deze zes te verkozen worden tot de voorzitter, tenzij er een nieuwe familie door de senaat wordt toegevoegd aan de lijst. Naast deze zes families zijn er nog vele andere families bekend.

Alleen de voorzitter van de senaat of oud-voorzitter mag drie voornamen hanteren, verder is het normaal om als lid van de hoge adel twee voornamen te hebben.

Hoofdstad: Ydalon. Hier zetelt de voorzitter van de Senaat. Het is de grootste stad uit Kukanon en naast de Senaat is hier ook de grootste kathedraal van heel Kukanon te vinden.

Bekende plaatsen

Kreah is een belangrijke stad waar de landbouw uit de omgeving samenkomt en wordt verzameld. Na de verzameling en telling in Kreah worden de producten verder op transport gezet en verdeeld door het land. De adellijke familie Hamilhold heeft de meeste invloed in deze stad.

Puurts is de grootste havenstad van Kukanon. Praktisch alle handel met andere landen gaat via Puurts. De stad heeft een sterke poortcontrole om ervoor te zorgen dat er geen andere wezens dan mensen de havenstad verlaten naar de rest van Kukanon. De adellijke familie Swendaelzwaaierloge heeft de meeste invloed in deze stad.

Lamil is de burcht, gebouwd op de grens met Undek. Men zegt dat Lamil het laatste punt van echte beschaving is vóór een doorreis naar Undek. De burcht heeft een redelijk aantal soldaten gestationeerd om eventuele aanvallen van de “barbaren” uit Undek af te kunnen slaan.

Kilart is één van de steden uit Kukanon met een eigen haven. Vanuit deze haven wordt de meeste handel met Fixan gedreven. De adellijke familie Hayward heeft de meeste invloed in deze stad.

Yano is een klein fort dat is gebouwd om een eventuele aanval vanuit Undek over het water tijdig aan te kunnen. Er gebeurt echter al jaren niks en het fort staat bekend als een paradijs voor smokkelwaar.

Okil is een oud fort dat geclaimd is door Kukanon om ook beslag te kunnen leggen op het eiland. Niemand weet hoe oud het fort is, maar het is voortreffelijk gebouwd en lijkt een onneembare vesting.

Amperda is een kleine havenstad aangrenzend aan de groene heuvels. De heuvels in de buurt van deze stad zijn een populaire plek om te jagen voor de nobelen van Kukanon.

Ykolmar wordt ook wel de opslagplaats van Kukanon genoemd. Deze stad bevat het grootste deel van de voorraden van Kukanon en een groot deel van de nationale handel verloopt via deze stad. De adellijke familie Stratphrey heeft de meeste invloed in deze stad.

Walada is een vesting die is uitgegroeid tot stad. Het oorspronkelijke doel van deze stad is de verdediging tegen een aanval vanuit Fixan. Omdat er al decennia geen aanwijzingen zijn voor een aanval vanuit Fixan, is deze stad verder gegroeid tot handelspost met Fixan. De adelijke familie Harbell heeft de meeste invloed in deze stad.

Garanon is een relatief nieuwe burcht die is gebouwd als centraal punt tegen een eventuele aanval vanuit Gugnir. Deze stad staat bekend om de grote hoeveelheid verdedigingswerken om de burcht. Deze zijn gebouwd om de stad goed verdedigbaar te maken ondanks dat deze op vrijwel vlak land gebouwd is. De adellijke familie Blackster heeft de meeste invloed in deze stad.

Tarnemar is een grensstad die is gebouwd als eerste verdediging tegen Gugnir. Vrijwel alle voorraden voor deze stad komen uit Garanon. Deze stad is eigenlijk een groot legerkamp waar de focus ligt op het trainen van soldaten en het maken van wapens.

Smogats is een kleine grenspost die is gebouwd om meer controle over de grens met Gugnir te krijgen.