Leriza

Monla

Geloof: Uiteenlopend
Leider: De senaat
Economisch: Gemiddeld
Militair: Gemiddeld
Klimaat: Tropisch

Dit land is zeer verdeeld onder verschillende stadhoudersfamilies. Deze realiseerden zich dat ze samen moesten werken om een soort van slagkracht te behouden tegen de grotere omringende landen. Daartoe hebben de families een senaat in het leven geroepen die eens per half jaar uitspraken doet over zaken die het hele land aangaan. Elke familie mag daarbij een afgevaardigde aanwezig hebben om te stemmen, als een familie niet aanwezig kan zijn, hebben ze geen stem. Als inwoner heeft je welvaart vooral te maken met het gebied waar je woont en of dat goed beheerd wordt door de stadhouders. Het land heeft geen formeel leger, maar eigenlijk onderhoudt elke familie zijn eigen soldaten, waardoor het totale aantal aardig oploopt.

Hoofdstad: Ibirtumul. Een grote havenstad waar veel ambachten uitgevoerd worden. De meeste exotische producten worden hier geproduceerd en verscheept. Ibirtumul staat onder leiding van Zeidan Naxxremis.

Bekende plaatsen

Jamzul is een grote stad omringt door een prachtig bos. De meeste ruwe materialen voor het binnenland van Leriza worden in deze stad geproduceerd. Naast het produceren van materialen, worden hier nieuwe producten voor de export ontwikkeld. Jamzul staat onder leiding van Nadir Zul.

Dirzul is een havenstad die leeft van de visserij. Tevens is dit de stad waar de stadhoudersfamilies bij elkaar komen voor de halfjaarlijkse stemmingen. Elke familie heeft daardoor een groot huis in deze stad en er is te allen tijde een redelijke legermacht aanwezig. De stad staat onder leiding van Salem Sharpe.

Waegul is de stad in de heuvels van Leriza. Op deze dunbegroeide heuvels van Leriza is het leven hard en leven de wezens van dag tot dag. De grootste inkomsten voor de stad komen uit de mijnen waar de rest van het land afhankelijk van is. Waegul staat onder leiding van Arc Fade.

Estrag is de definitie van een vakantieoord voor nobelen van Leriza. De landerijen om de stad heen zijn vrijwel uitsluitend in gebruik voor landbouw en er gebeurt eigenlijk nooit wat. Hierdoor is Estrag in staat om veel voedsel te produceren en is het redelijk welvarend. Vele families hebben huizen in Estrag voor als ze even alles willen vergeten. Estrag staat onder leiding van Klyn Lobo.

Bengaal is meer een gigantisch kampement dan een stad, waar wezens tijdelijk verblijven om waren te verhandelen. Als je iets moet vinden in de wereld dan is het waarschijnlijk te vinden in dit kampement. Doordat het kampement steeds verder uitgroeide, zijn er ook steeds meer permanente gebouwen te vinden. Het kamp staat onder leiding van Echo Lynx.